O projekcie > Wiadomości > Raport z konsultacji...

Raport z konsultacji społecznych Białej księgi partycypacji

2014-07-01
Prezentujemy raport z konsultacji społecznych projektu "Białej księgi wsparcia partycypacji publicznej w Polsce", które trwały od 15 do 30 maja 2014 roku.

Projekt "Białej księgi" udostępniono do konsultacji społecznych na portalu projektu „Decydujmy razem” www.decydujmyrazem.pl  i na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju www.efs.gov.pl. Ponadto informację o konsultacjach ogłoszono na portalu www.ngo.pl i wysłano do wszystkich uczestników spotkania „Rzeczpospolita Lokalna”, a także do osób, które deklarowały zainteresowanie tym wydarzeniem, ale nie mogły wziąć w nim udziału. 

Na zaproszenie do  konsultacji odpowiedziało 6 instytucji. Ogółem wpłynęło 20 uwag. 

2 czerwca 2014 roku – po zakończeniu otwartego procesu zgłaszania opinii odbyło się spotkanie Grupy Strategicznej projektu, na które zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw wymienionych w Białej księdze, związków samorządowych: Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, organizacji pozarządowych: Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Pole Dialogu, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacji Wspomagania Wsi, ponadto Instytutu Badań Edukacyjnych, Uniwersytetu Warszawskiego, KSAP oraz organizacji wdrażających projekt.

Mimo tak szeroko sformułowanego zaproszenia w spotkaniu uczestniczyli głównie przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przedstawiciele partnerów projektu. 

Na spotkaniu przedyskutowano projekt Białej księgi i zgłoszone do niego uwagi, które wpłynęły w otwartym procesie zgłaszania opinii. Na podstawie uwag zgłoszonych w otwartym procesie konsultacji, jak i uwag resortów zaprezentowanych podczas spotkania Grupy Strategicznej  2 czerwca 2014 r. sformułowano wnioski dotyczące założeń systemu wsparcia partycypacji publicznej i rekomendowanych działań, które zostały przedstawione w Raporcie.

Portal Decydujmy razem używa plików cookies. Przeczytaj naszą Politykę prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Aby usunąć tą wiadomość wystarczy kliknąć w przycisk po prawej: